Výzva k účasti v projektu

Vítá Vás 
Integrační centrum KAMARÁD
zooterapie & zdravotně postižení
ekologie, z.s. 

S námi objevíte ​i jiné možnosti
spojené s novými zážitky

Náš zapsaný spolek se od roku 2019 věnuje volnočasovým, převážně
venkovním aktivitám zaměřeným i na oblast životního prostředí.

Spolupracujeme se školami, dětskými zařízeními a i v rámci
neorganizovaného volného času jednotlivců.

Našimi cílovými skupinami jsou děti od 3 - 15 let,
 mládež od 15 - 18 let a dospělí (např. jejich rodiče). 

Naše nezisková organizace se věnuje těmto činnostem:

Zooterapie  

Pomoc zdravotně postiženým osobám při vztahu s domácími zvířaty v zooterapii

Systematická práce s dětmi a mláděží spolu s působením v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje zaměřená na výchovu dětí i rodičů k ekologii 

Výchova dětí a mládeže s asistencí a dohledem zletilého člena rodiny nebo školy či školky v řízení dětských elektrických vozítek 

Environmentální výchova, osvěta a vzdělávání dětí, mládeže a dospělých (EVVO)

Výchova dětí k základům poskytování první pomoci

Provozování organizačních složek spolku

Provozování zájmových kroužků vyplývajících z účelu spolku

Partneři: